JV Mät & Ledningsteknik AB

tillhandahåller ett spann av tjänster inom kraftlednings- och mätningsteknik.

Ett urval av tjänster precenteras nedan

Kraftledningsteknik

  • Tekniskt stöd till nätägare
  • Projektering
  • Förstudier
  • Visualisering

Mätningsteknik

  • Inmätning
  • Utsättning
  • Beställarstöd lidarscanning
  • Kvalitetsgranskning
  • Digitalisering

  

Profil projekterad ny 130kV
3D-modell projekterad ny 130kV
Klassificering punktmoln från lidarscanning
Projektering uppgradering 400kV
Inmätning för projektering ny dubbel 40kV