JV Mät & Ledningsteknik AB ägs av Jonny Viklund.

Jonny började karriären inom anläggningsbranchen, både som stensättare och utsättare men även med brobyggnation.

Efter en paus med studier, som slutade med examen som Civilingenjör vid Uppsala Universitet, började Jonny arbeta som arbetsledare och utsättare på Vägverket. Så småning  gick Jonny vidare till WSP Geografisk information för att arbeta som mätningsingenjör.

Efter några år tog han nästa steg och började hos Sweco Energuide Kraftledningar. Där fick Jonny en roll som inkuderade förutom mätningsingsteknik även arbetsledning, ledningsprojektering och uppdragsledning.

Hösten 2017 startade Jonny aktiebolaget JV Mät & Ledningsteknik AB och har därefter arbetat under denna flagg. 

JV Mät & Ledningsteknik AB är van att hantera en rad tekniska hjälpmedel i arbetet, främst används:

- För projektering

  • Microstation
  • ICETow
  • PLS-Cadd
  • PLS-Pole
  • FME
  • Arcgis

- För mätningsteknik

  • SBGGeo
  • Fugro

- För fältarbeten, totalstationer och GPS

  • Trimble
  • Leica