Referensprojekt

Teknikstöd 400kV - Svenska kraftnät NT

- Arbetet som teknikstöd inkluderar arbete som stöd till projektledare vid ledningsprojektering, teknisk beskrivning inför upphandling av stationsentreprenad, granskning av FFU och samråd, utsättningskontroll under byggnation mm.

- Urval av projekt

 •  Hurva-Sege
 • Snösätra-Ekudden
 • Anneberg-Danderyd
 • Ledningsflytt Staffanstorp
 • Döshult
 • Hedenlunda

Projektering 40kV - Vattenfall

- Arbete inkluderar fältbesök med imätning, stakning för värdering, stolplacering samt framtaging av bygghandling

- Urval av projekt

 • PL 624
 • TL 714
 • PL 763

Projektering 130kV - Vattenfall

- Arbete inkluderar fältbesök med inmätning, byggbarhetsanalys genom att ta fram terrängmodell och stolpplacera samt framtagning av bygghandling

- Urval av projektet

 • NL74S1
 • NL75S1

Mätningsteknik

- Arbetet inkluderar inmätning för projektering, utsättning för byggnation och utsättningskontroll vid byggnation

- Urval av projekt

 • PL624 (Vattenfall)
 • NL75S1 (Vattenfall)
 • Döshult (Svenska kraftnät)

Beställarstöd Lidarscanning 130kV - Enercon

- Arbete inkluderar definering av behov, granskning och rapport